Bestyrelsens ansvarsområder

Seniorer
Opgave Beskrivelse Ansvarlig
Holdkampe Ca. 3 uger før hver holdkamp udsendes påmindelse om at tilkendegive, om man kan spille. Holdene sættes (både herrer og damer), og der udpeges holdkaptajner. Ved hjemmekampe bookes bane i Fitness.dk, og der indkøbes af holdkaptajnen mad og drikke til fornuftige priser. Kim Madsen og holdkaptajner.

Jacob Hune er holdkaptajn for OSMK 1.

Ranglister Herre- og dameranglisten opdateres fire gange årligt og indsendes til Dansk Squash Forbund Klubranglister, der ajourføres dagligt med synlighed i klubben og på www.osmk.dk Kim Madsen og Jacob Hune
Onsdagstræning Oplæg til træningsøvelser
Motionstræning Oplæg til træningsøvelser. Koordinering af rotationsordning. Kim Madsen
Turneringer Koordinering m.m. af Danish Open, FM og klubmesterskaber, Veteran DM

Jacob Hune, Henrik Thayssen og Kim Madsen

Sæsonopstarts-arrangement Socialt arrangement i forbindelse med sæsonopstart. Fællesspisning et eller andet sted… (sidst i august) Jesper Baden, Louise Jørgesen
Sæsonafslutnings-arrangement Fest/bytur i forbindelse med afvikling af sidste runde holdkampe. Kåring af diverse klubtitler. Jesper Baden, Louise Jørgensen
Klubaftener: Hyggearrangementer, evt. med oplæg e.l. Jesper Baden
Juniorer: Mads Emil er træner og Kim Madsen er tovholder.
Opgave Beskrivelse Ansvarlig
Træning Tilrettelæggelse af og tilstedeværelse ved træningerne. Mads Bak og Kim Madsen (Mads Kruuse)
Kontaktperson Diverse info fra klubben til spiller og forældre, infomateriale og girokort til nye medlemmer m.m. Kim Madsen
Deltagelse i turneringer Informere om aktuelle turneringer og opfordring til at tilmelde sig. Tilmelding og betaling af deltagergebyr m.m. Kim Madsen
Økonomi og administration
Opgave Beskrivelse Ansvarlig
Budget Udarbejdelse af budget og kvartalsvis opdatering. Jesper Baden
Bogføring Løbende bogføring. Jesper Baden
Regnskab Udarbejdelse af årsregnskab og revisorgodkendelse. Jesper Baden
Medlemsdatabase Løbende opdatering og medlemsregistrering Kim og Jesper
Kontingentopkrævning Udsendelse af mail til medlemmerne 2 gange årligt. Jesper Baden og Kim Madsen
Kontaktperson kommunen Indsendelse af relevant dokumentation m.m. for udbetaling af tilskud. Jesper Baden
Kontaktperson Fitnessdk Banebookning og andre aftaler, der skal vendes med Fitness.dk. Kim Madsen
Kontaktperson revisor Revisorstempling af årsregnskabet. Jesper Baden
Kontaktperson bank Fuldmagter m.m. Jesper Baden
Bestyrelsesmøder Indkaldelse, dagsordener, referater, lokalebookning m.m. Kim Madsen
Generalforsamling Rettidig indkaldelse til den årlige generalforsamling, booking af lokale, udsendelse af dagsorden, dirigent m.m. Altid den sidste onsdag i marts – indkaldelse senest fire uger inden. Kim Madsen
Årets OSMK’er Kåring i forbindelse med klubmesterskaberne. Bestyrelsen
Marketing og Sponsorer
Opgave Beskrivelse Ansvarlig
Markedsføring og branding Logo, plakater m.m. Henrik Thayssen /Kollega
PR Udsendelse af pressemeddelelser ved turneringer m.m.
Sponsorater Sponsormateriale, opsøgende kontakt, bandereklamer m.m. Kim Madsen
Hjemmesiden

Facebook

Holdsport.dk

Udvikling og løbende opdatering www.facebook.com/osmk og www.facebook.com/osmk.squashOpdatering og information til medlemmerne Bjørn Valstrøm + Kim Madsen

 

Nyhedsmails Løbende udsendelse af nyheder når relevant – gerne ca. hver anden måned. Kim Madsen
Opslagstavle Holde orden og fjerne uberettede og uaktuelle opslag. Henrik Thayssen og Jacob Hune
Holdtøj Indhente tilbud på tryk og skaffe sponsorer. Henrik Thayssen