Årets OSMK’er

2017 Bjørn Valstrøm og Jesper Von Baden

2016 Jens Clausen

2015 Henrik Thayssen og Line Vandborg Sjodsholm

2010 Mads Emil

2009 Kristian Krøier

2008 Søren Hulvej

2005 Jens Clausen

2004 Thomas Ahler